วิธี restart Windows VPS

อาทิตย์, 01 มกราคม 2011 | Views: 1272

วิธี restart Windows VPS

ให้กด ALT+F4

Back to list

Knowledge base categories

เปลี่ยนภาษา Select language