วิธีการชำระเงิน

อาทิตย์, 01 มกราคม 2011 | Views: 1115

วิธีการขำระเงิน:

  1. หลังจากทำรายการสั่งซื้อแล้ว จะมีใบแจ้งหนี้(invoice) ซึ่งจะมองเห็นได้ตอน Login เข้าระบบสมาชิก
  2. คลิกที่ใบแจ้งหนี้
  3. คลิกที่ปุมชำระ
  4. คลิกที่ปุ่ม Change Payment Method(เลือกวิธีการชำระ) ด้านขวามิอล่าง
  5. แล้วเลือกวิธีการชำระเงิน

Back to list

เปลี่ยนภาษา Select language