1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows 2008 (TH) RAM 768 MB

CPU 4 Cores
RAM 768 MB
Harddisk 25 GB
Bandwidth 500 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
500.00 ฿
1400.00 ฿
2700.00 ฿
5200.00 ฿
10300.00 ฿
15300.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency