1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS 1GB Singapore

30 GB Disk Space
RAM 1 GB 
Bandwidth 2500 GB
1 Free IPv4

ราคารวม

0.00 ฿
790.00 ฿
2350.00 ฿
4650.00 ฿
9200.00 ฿
18200.00 ฿
27000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency