1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS 4GB Singapore

HDD 100 GB หรือ SSD 50 GB.    
RAM 4 GB 
Bandwidth 2000 GB
1 Free IPv4

ราคารวม

0.00 ฿
1200.00 ฿
3550.00 ฿
7050.00 ฿
13900.00 ฿
27000.00 ฿
39000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency