1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS 512MB Singapore

15 GB Disk Space
RAM 512 MB 
Bandwidth 2500 GB
1 Free IPv4

ราคารวม

0.00 ฿
590.00 ฿
1690.00 ฿
3290.00 ฿
6490.00 ฿
12900.00 ฿
19200.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency