วิธีขอความช่วยเหลือ

อังคาร, 12 ธันวาคม 2017 | Views: 409

การขอความช่วยเหลือ แจ้งปัญหาการใช้งาน
ถ้ามีความต้องการการให้ช่วยเหลือใด ๆ กรุณาแจ้งในห้อง ขอความช่วยเหลือ โดยต้องเข้าระบบ login ก่อน
กรุณารวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้รับการบริการได้เร็วขึ้น เช่นรหัสผ่าน ชื่อโดเมน และรายละเอียดของปัญหา / หรือจะช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น
เป็นสิ่งที่จำเป็น ที่จะเพิ่มความเร็วในการให้เวลาในการสนับสนุน ช่วยเหลือ โดยจะทำให้เจ้าหน้าที่ Support ของเราสามารถที่จะเริ่มต้นวินิจฉัยปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Back to list

เปลี่ยนภาษา Select language