ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

กรุณากำหนดค่าข้างล่าง เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

Dedicated Server (SG) Dual Xeon CPU E5-2440, RAM 128 GB

Dual Xeon CPU E5-2440, RAM 128 GB (Singapore) 19,000 บาท
12 Cores 24 Threads
2xE5-2440 @ 2.4GHz
4x1TB SSD
128 GB Memory
5 IPv4


ราคารวม

0.00 ฿
19000.00 ฿
0.00 ฿
0.00 ฿
1700.00 ฿
3400.00 ฿
5000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา

เลือกสกุลเงิน