ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

กรุณากำหนดค่าข้างล่าง เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

Dedicated Server E5-2630 V3 SG

Intel Xeon E3-2630 v3 @ 2.4GHz
SSD 8x 500GB
Memory 96 GB
5 IPv4
2 TB Bandwidth
KVMIP
ฟรี ค่าติดตั้ง


ราคารวม

0.00 ฿
15000.00 ฿
44700.00 ฿
89100.00 ฿
177600.00 ฿
354000.00 ฿
530400.00 ฿

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา

เลือกสกุลเงิน