1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

ตั้งชื่อ VPS ตามต้องการ

แล้วเลือกที่ตั้งประเทศของ VPS แล้วระบบจะบันทึกในผนึกงานสั่งซื้อ โดยคุณจะไม่เห็นในขั้นตอนต่อไป

VPS Forex Windows (TH/SG/HK/AU) RAM 2 GB

RAM 2 GB
SSD 30 GB
Bandwidth Unlimited GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
450.00 ฿
1300.00 ฿
2550.00 ฿
5050.00 ฿
10050.00 ฿
15050.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency