1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

ตั้งชื่อ VPS ตามต้องการ

แล้วเลือกที่ตั้งประเทศของ VPS แล้วระบบจะบันทึกในผนึกงานสั่งซื้อ โดยคุณจะไม่เห็นในขั้นตอนต่อไป

VPS Windows2012 R2 (TH/SG/AU) RAM1GB

CPU 4 Cores
RAM 1 GB
Harddisk HDD 40 GB หรือ SSD 20 GB
Bandwidth 1000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
600.00 ฿
1700.00 ฿
3300.00 ฿
5400.00 ฿
10700.00 ฿
16000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency