1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

ตั้งชื่อ VPS ตามต้องการ

แล้วเลือกที่ตั้งประเทศของ VPS แล้วระบบจะบันทึกในผนึกงานสั่งซื้อ โดยคุณจะไม่เห็นในขั้นตอนต่อไป

VPS Windows2012 (TH/SG/AU) RAM2GB

CPU 4 Cores
RAM 2 GB
Harddisk 80 GB หรือ SSD 40 GB
Bandwidth Unlimited GB
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
800.00 ฿
2200.00 ฿
4200.00 ฿
8200.00 ฿
16000.00 ฿
24000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency