1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

ตั้งชื่อ VPS ตามต้องการ

แล้วเลือกที่ตั้งประเทศของ VPS แล้วระบบจะบันทึกในผนึกงานสั่งซื้อ โดยคุณจะไม่เห็นในขั้นตอนต่อไป

VPS Forex Windows TH/SG/HK/AU RAM 3 GB

RAM 3 GB
SSD 30 GB
Bandwidth Unlimited GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
600.00 ฿
1700.00 ฿
3300.00 ฿
6500.00 ฿
12900.00 ฿
19300.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency