1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

ตั้งชื่อ VPS ตามต้องการ

แล้วเลือกที่ตั้งประเทศของ VPS แล้วระบบจะบันทึกในผนึกงานสั่งซื้อ โดยคุณจะไม่เห็นในขั้นตอนต่อไป

VPS Forex Windows (TH/SG/HK/AU) RAM 4 GB

RAM 4 GB
SSD 35 GB
Bandwidth Unlimited GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
700.00 ฿
2000.00 ฿
3900.00 ฿
7700.00 ฿
15300.00 ฿
22900.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency