1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Forex Windows 2008 RAM 3 GB

RAM 3 GB
Harddisk 100 GB หรือ SSD 30GB
Bandwidth Unlimited TB
MT4/Trader ไม่จำกัด
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
700.00 ฿
2000.00 ฿
3900.00 ฿
7200.00 ฿
14200.00 ฿
21000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency