1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Forex Windows 2008 768MB

Processor 4 CPU Cores
RAM 768 MB
Harddisk 25 GB หรือ SSD 12 GB
MT4/Trader ไม่จำกัด
Bandwidth ไม่จำกัด
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
300.00 ฿
900.00 ฿
1700.00 ฿
3000.00 ฿
5800.00 ฿
8600.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency