1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Linux KVM RAM 1 GB (Thailand)

RAM 1 GB
HDD SAS 40 GB หรือ SSD 20 GB
Bandwidth 1 TB / เดือน
IPv4 1 Address
ราคารวม

0.00 ฿
500.00 ฿
1400.00 ฿
2700.00 ฿
5200.00 ฿
10200.00 ฿
15200.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency