1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Linux GUI RAM 2 GB

RAM 2 GB
SSD 30 GB
Bandwidth 2 TB / เดือน
IPv4 1 Address


ราคารวม

0.00 ฿
650.00 ฿
1900.00 ฿
3700.00 ฿
7200.00 ฿
14000.00 ฿
20500.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency