ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Linux KVM GUI RAM 2 GB

RAM 2 GB
HDD SSD 50 GB
Bandwidth 2 TB / เดือน
IPv4 1 Address.ราคารวม

0.00 ฿
500.00 ฿
1450.00 ฿
2850.00 ฿
5500.00 ฿
10950.00 ฿
16400.00 ฿