1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Linux GUI RAM 4 GB

RAM 4 GB
HDD 100 GB หรือ SSD 50 GB
Bandwidth 2 TB / เดือน
IPv4 1 Addressราคารวม

0.00 ฿
950.00 ฿
2800.00 ฿
5400.00 ฿
10600.00 ฿
21000.00 ฿
31000.00 ฿