1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Windows ไทย (TH) RAM 1 GB

CPU 4 Cores
RAM 1 GB
Harddisk 60 GB
Bandwidth 1000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
600.00 ฿
1700.00 ฿
3300.00 ฿
5400.00 ฿
10700.00 ฿
16000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency