1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

VPS Forex Windows 2008 R2 1GB

CPU 4 Cores
RAM 1 GB
Harddisk 80 GB หรือ SSD 20 GB
MT4/Trader ไม่จำกัด
Bandwidth ไม่จำกัด
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
390.00 ฿
1100.00 ฿
2100.00 ฿
4000.00 ฿
7500.00 ฿
11100.00 ฿

Select language

Select currency