ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

ทำไมจดโดเมนฟรี แล้วไม่มีการตอบรับ

ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016 by Support

ท่านที่ขอจดโดเมนฟรี กรุณาทบทวนวิธีการจดโดเมนตามที่ระบุไว้ในหน้านี้
http://domain.paidooserver.com/freedomain.php

ตัวอย่างที่ผิด เช่น
ลงทะเบียนมากกว่า 1 ปี
ไม่ได้ใช้ชื่อจริง นามสกุลจริง
ไม่มีที่อยู่และเบอร์โทรจริง
ไม่ได้ใส่ nameserver
เคยได้จดทะเบียนโดเมนฟรีมาก่อนแล้ว และไม่ได้นำไปใช้งานจริง

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา