ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

เมื่อไหร่ถึงจะได้ใช้งาน

อาทิตย์, 18 กันยายน 2016 by Support

ลูกค้าที่ชำระทาง Paypal จะสามารถใช้งานได้ทันที โดยข้อมูลจะถูกสร้างไว้ในระบบสมาชิกที่เมนู "รายการของฉัน"
ลูกค้าที่ชำระทางธนาคาร จะสามารถใช้งานหลังจากที่ได้แจ้งการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา