1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

VPS Forex Windows 2012 2GB

RAM 2 GB
Harddisk SSD 30GB
Bandwidth Unlimited TB / เดือน
MT4/Trader ไม่จำกัด
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
500.00 ฿
1400.00 ฿
2700.00 ฿
5200.00 ฿
10300.00 ฿
15300.00 ฿

Select language

Select currency