1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

ตั้งชื่อ VPS ตามต้องการ

แล้วเลือกที่ตั้งประเทศของ VPS แล้วระบบจะบันทึกในผนึกงานสั่งซื้อ โดยคุณจะไม่เห็นในขั้นตอนต่อไป

VPS Windows ไทย RAM 1 GB

RAM 1 GB
HDD SSD 25 GB
Bandwidth 1000 GB
IPv4 1 Address
Remote Desktopราคารวม

0.00 ฿
300.00 ฿
850.00 ฿
1650.00 ฿
3250.00 ฿
6400.00 ฿
9550.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency