1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

VPS Windows7 RAM 1 GB

CPU 4 Cores

RAM 1 GB
Harddisk 80 GB
Bandwidth 1 TB / เดือน
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
400.00 ฿
1100.00 ฿
2100.00 ฿
3600.00 ฿
7100.00 ฿
10500.00 ฿

เลือกภาษา Select language

Select currency