1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

VPS Windows USA RAM 1GB

CPU 4 Cores
RAM 1 GB
Harddisk SSD 25 GB
Bandwidth 2 TB / เดือน
Port Speed 1 Gbps
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
450.00 ฿
1300.00 ฿
2550.00 ฿
5050.00 ฿
10050.00 ฿
15050.00 ฿

Select language

Select currency