1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

VPS Windows USA

CPU 4 Cores
RAM 2 GB
SSD 30 GB
Bandwidth 3 TB / เดือน
Port Speed 1 Gbps
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
500.00 ฿
1400.00 ฿
2700.00 ฿
5200.00 ฿
10300.00 ฿
15300.00 ฿

Select language

Select currency