1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

VPS Windows 2008 RAM 3 GB

CPU 4 Cores
RAM 3 GB
Harddisk 100 GB
Bandwidth 3 TB
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
700.00 ฿
2000.00 ฿
3900.00 ฿
7200.00 ฿
14200.00 ฿
21000.00 ฿

Select language

Select currency