1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

VPS Windows 2012 512MB

CPU 4 Cores
RAM 512 MB
Harddisk 25 GB
Bandwidth 500 MB / เดือน
Port Speed 1 Gbps
IPv4 1 Address
Remote Desktop


ราคารวม

0.00 ฿
300.00 ฿
900.00 ฿
1700.00 ฿
3300.00 ฿
6500.00 ฿
9700.00 ฿

Select language

Select currency