1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS RAM 16GB HDD 500GB หรือ SSD 100GB

RAM 16 GB
Harddisk 500 GB หรือ SSD 100GB
Bandwidth 3000 GB
IPv4 1 Address USA หรือ EU
ติดตั้ง OS Linux หรือ Windows ให้ฟรี


ราคารวม

0.00 ฿
1590.00 ฿
4600.00 ฿
9000.00 ฿
17800.00 ฿
35400.00 ฿
53000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency