วิธี restart Windows VPS

พุธ, 02 พฤษภาคม 2012 | Views: 5332

วิธี restart VPS Windows และ Linux

ลูกค้าที่ใช้ VPS Windows
ให้กด ALT+F4
หรือกรณีที่เชื่อมต่อด้วย Remote ไม่ได้ ก็ให้ login เข้าระบบ แล้วไปที่ รายการของฉัน >> รายการสินค้า >> VPS Management >> Manage >> Reboot

ลูกค้าที่ใช้ VPS Linux
ใช้คำสั่ง reboot
หรือกรณีที่เชื่อมต่อด้วย ssh ไม่ได้ ก็ให้ login เข้าระบบ แล้วไปที่ รายการของฉัน >> รายการสินค้า >> VPS Management >> Manage >> Reboot

Back to list

เปลี่ยนภาษา Select language