1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS 4GB Singapore

100 GB Disk Space
RAM 4 GB 
Bandwidth 2500 GB
1 Free IPv4

ราคารวม

0.00 ฿
1900.00 ฿
5600.00 ฿
11100.00 ฿
22000.00 ฿
43700.00 ฿
65400.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency