ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

วิธีการเปลี่ยน password

จันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2018 | Views: 6266

วิธีการเปลี่ยน password

Web Hosting
1. คลิกเลือกเมนู "Service(รายการของฉัน)" ที่เป็นรายการด้านขวามือ
2. คลิกที่รายการบริการ
3. ในส่วนล่่างจะเป็น "Manage hosting account" เลือก Tab Password
4. ตั้งค่า password ใหม่
5. หรือเข้าไปใน CPanel หรือ DirectAdmin แล้วตั้งค่า password ใหม่
6. มีปัญหาในการตั้ง password ให้ส่ง ขอความช่วยเหลือ ให้ช่วยตั้ง password ให้ใหม่

สำคัญมาก
กรุณาอย่าตั้ง password ที่ง่ายๆ เช่น เป็นตัวเลขล้วน เป็นตัวอักษรล้วน หรือคำที่ปรากฏบนเว็บ เพราะจะเป็นเหตุให้มี DDoS Attack
ให้ตั้งเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ผสมกับตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักษรพิเศษ เช่น !@#$%^&*()_+{}[]|) รวมอยู่ด้วย

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา