ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

เว็บล่ม

พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2019 | Views: 5340

สาเหตุที่ลูกค้ามองไม่เห็นเว็บตัวเอง จึงเข้าใจผิดคิดว่าเว็บล่ม มีหลายกรณี
เช่น ลูกค้า login ใส่ username หรือ password ผิดเกิน 10 ครั้ง
ติด firewall จากเครื่องตัวเอง
จดโดเมนมา แต่ยังไม่คลิก link ยืนยันตัวตน
ลงทะเบียนโดเมน ใส่อีเมล์ปลอม Whois ติดต่อไม่ได้
จาก IP ถูกบล็อก
ตั้งค่า nameserver ไม่ถูกต้อง
ยังไมได้สร้างไฟล์ index
SSL Certificate หมดอายุ เป็นต้น
ให้ลองมองผ่านทางเว็บนี้เพื่อดูว่าเว็บล่มจริงหรือไม่
http://fly.paidoohost.com/
และทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องขอความช่วยเหลือ

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา