ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

นโยบายการคืนเงิน

เสาร์, 10 กันยายน 2016 by Support4

กรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในการให้บริการของเรา ลูกค้าสามารถเรียกร้องการคืนเงินได้ภายใน 15 วัน
กรณีที่ระบบของเราไม่สามารถเข้ากันได้กับ Software ของลูกค้า ทางเราจะจัดทำการเปลี่ยนระบบที่เรามีอยู่ให้เข้ากับ Software ของท่านให้มากที่สุดก่อน

กรณีเหล่านี้ไม่สามารถเรียกร้องการคืนเงินได้
1. ขัดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน
2. การส่ง Spam ทำเว็บ Phishing การยิง DDOS การปล่อย Virus หรือ Trojan
3. การใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อระบบหรือผู้ใช้งานโดยรวม เสียหาย
4. การสั่งซื้อโดเมน
5. ลงทะเบียนใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นจริง
6. ใช้ IP ลวง ในการลงทะเบียน
7. มีพฤติกรรมก่อกวน หรือ สั่งซื้อโดยไม่มีความตั้งใจในการใช้งานอย่างแท้จริง
8. ใช้ Software ละเมิดลิขสิทธิหรือดัดแปลงจากต้นฉบับหรือล้าสมัย
9. อื่นๆ ที่ทางเราเห็นเหมาะสม

ทางเราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการส่งเงินในทุกกรณี

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา