ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

การเข้า PHPMyAdmin

พุธ, 30 ตุลาคม 2019 | Views: 5137

สำหรับ Cpanel
PHPMyadmin ให้เข้าทาง Cpanel เท่านั้น

เข้า PHPMyadmin ของ MySQL ขึ้น mysqli_connect(): (28000/1045): Access denied for user 'user'@'localhost' (using password: YES)
เนื่องจากการตั้ง Cpanel password ไม่แข็งแรงพอ
ให้เปลี่ยน password ของ Cpanel ใหม่ทางมนู Password & Security ที่อยู่ใน Cpanel ให้แข็งแรงขึ้น เช่น ประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข ตัวอักษรพิเศษ ทั้งหมดผสมกันอย่างต่ำ 14 ตัวอักษร และต้องไม่มีความคล้ายกับ username


สำหรับ DirectAdmin
สามารถพิมพ์ http://YOURDOMAIN/phpmyadmin ได้เลย

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา