ปรับปรุงลำหน้าไม่หยุด พบกับ Singapore Inter Bandwidth ปรับจาก 500Mbps ขึ้นเป็น 1Gbps ให้เท่ากับ Domestic ในเดือนกุมภาพันธ์นี้
ทิ้งห่างจากผู้ให้บริการอื่นๆส่วนใหญ่ Bandwidth Inter มีเพียง 10Mbps เท่านั้น
อ่าน วิธีทดสอบความเร็ว internet ระหว่างประเทศ
ลูกค้าเดิมที่กำลังใช้อยู่ ทุกท่านจะได้รับการ upgrade ในราคาเดิม
ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

การเข้า PHPMyAdmin

พุธ, 30 ตุลาคม 2019 | Views: 3533

สำหรับ Cpanel
PHPMyadmin ให้เข้าทาง Cpanel เท่านั้น

เข้า PHPMyadmin ของ MySQL ขึ้น mysqli_connect(): (28000/1045): Access denied for user 'user'@'localhost' (using password: YES)
เนื่องจากการตั้ง Cpanel password ไม่แข็งแรงพอ
ให้เปลี่ยน password ของ Cpanel ใหม่ทางมนู Password & Security ที่อยู่ใน Cpanel ให้แข็งแรงขึ้น เช่น ประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข ตัวอักษรพิเศษ ทั้งหมดผสมกันอย่างต่ำ 14 ตัวอักษร และต้องไม่มีความคล้ายกับ username


สำหรับ DirectAdmin
สามารถพิมพ์ http://YOURDOMAIN/phpmyadmin ได้เลย

Back to list

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา