1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

กรุณากำหนดค่าข้างล่าง เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

Email-Hosting

POP 3, SMTP เข็ค email ทางมือถือได้ 
Free Domain 
Free website 1 หน้า 
ไม่จำกีดจำนวนผู้ใช้งาน  
ใช้งานอีเมล์ทางเว็บไซต์ได้  
พื้นที่ 30 GB   
อัตราโอนถ่ายข้อมูล 100GB    

ราคารวม

0.00 ฿
0.00 ฿
0.00 ฿
0.00 ฿
3900.00 ฿
7600.00 ฿
11200.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency