1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

Hosting-Hong Kong X3

Please configure domain for your hosting account

I will use my existing domain and update nameservers

Register a new domain

Transfer your domain from another registrar


ราคารวม

0.00 ฿
500.00 ฿
1400.00 ฿
2700.00 ฿
5200.00 ฿
10300.00 ฿
15300.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency