1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS 2GB Singapore

60 GB Disk Space
RAM 2 GB 
Bandwidth 2500 GB
1 Free IPv4

ราคารวม

0.00 ฿
800.00 ฿
2200.00 ฿
4200.00 ฿
8200.00 ฿
16000.00 ฿
24000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency