1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS-400

50 GB Disk Space
RAM  2 GB 
Bandwidth 1000 GB
1 Free IPv4

ราคารวม

0.00 ฿
400.00 ฿
1000.00 ฿
1900.00 ฿
2500.00 ฿
4900.00 ฿
7300.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency