ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS-4GB

60 GB Disk Space
RAM  6 GB 
Bandwidth 2000 GB
1 Free IPv4
ติดตั้ง Hosting Control Panel .ให้ฟรี 

ราคารวม

0.00 ฿
600.00 ฿
1700.00 ฿
3300.00 ฿
6000.00 ฿
11500.00 ฿
17000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา

เลือกสกุลเงิน