1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS-500

60 GB Disk Space
RAM  3 GB 
Bandwidth 2000 GB
1 Free IPv4
ติดตั้ง Hosting Control Panel .ให้ฟรี 

ราคารวม

0.00 ฿
500.00 ฿
1200.00 ฿
2000.00 ฿
2600.00 ฿
5100.00 ฿
7500.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency