ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Hosting 4GB

RAM 4 GB
4 CPU Cores
200 GB SSD Disk Space
2000 GB Monthly Data Transfer
1 Free IPv4
มี Control Panel พร้อมลงเว็บไซต์ทันที


ราคารวม

0.00 ฿
1100.00 ฿
3200.00 ฿
6200.00 ฿
11300.00 ฿
22400.00 ฿
33500.00 ฿

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา

เลือกสกุลเงิน