ไม่ได้รับอีเมลหรือไม่?

1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Hosting CPanel

RAM 2 GB Dedicated
4 CPU Cores
100 GB Disk Space
100 GB Disk Backups
1000 GB Monthly Data Transfer
1 Free IPv4
CPanel/WHM พร้อมลงเว็บไซต์ทันที


ราคารวม

0.00 ฿
1200.00 ฿
3550.00 ฿
7050.00 ฿
13900.00 ฿
27000.00 ฿
39000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา เลือกภาษา

เลือกสกุลเงิน