1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Hosting USA

RAM 1 GB Dedicated
4 vCPU Cores
30 GB RAID10 Space
1000 GB Monthly Data Transfer
1 Free IPv4
ติดตั้ง Control Panel พร้อมลงเว็บไซต์ทันที


ราคารวม

0.00 ฿
200.00 ฿
500.00 ฿
800.00 ฿
1500.00 ฿
2900.00 ฿
4300.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency