1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS Hosting USA

RAM 2 GB Dedicated
4 vCPU Cores
50 GB RAID10 Space
2000 GB Monthly Data Transfer
1 Free IPv4
Free DirectAdmin
(เปลี่ยนเป็น cPanel คิดเพิ่ม)
พร้อมลงเว็บไซต์ทันที


ราคารวม

0.00 ฿
600.00 ฿
1700.00 ฿
3300.00 ฿
6400.00 ฿
12500.00 ฿
185000.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency