วิธีส่งรูปในการสนทนา

พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018 | Views: 764

ทำการ capture รูป แล้ว upload ไปยังเว็บที่ฝากรูป เช่น http://imgsafe.org https://imgbb.com https://www.ultraimg.com https://kek.gg
แล้วทำการส่ง URL ลงในห้องสนทนา

Back to list

เปลี่ยนภาษา Select language