การเติมเงิน

พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2018 | Views: 312

วิธีการเติมเงิน

  1. ไปที่เมนู**ประวัติชำระเงิน(Payment History)
  2. กดปุ่มเติมเงิน(Add Fund) แล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติม แล้วกดปุ่ม Add funds
  3. เลือกวิธีการชำระเงิน แล้วทำการชำระเงิน
  4. แจ้งยืนยันการชำระเงิน แล้วระบบจะทำการบันทึก

การเติมเงินจะต้องเติมล่วงหน้าก่อนที่ใบแจ้งหนี้จะออก หรือล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ 14 วัน จากนั้นระบบจะดึงเงินที่เติมไปชำระอัตโนมัติ
ระบบจะไม่ดึงเงินไปชำระเมื่อมีใบแจ้งหนี้ออกมาก่อนแล้ว

ข้อดีของการเติมเงิน: ลดความเสี่ยงในการลืมชำระหรือการระงับการใช้งาน(Suspend)

Back to list

เปลี่ยนภาษา Select language