1

เลือกรายการ

2

กำหนดค่า

3

ยืนยัน

4

สุดท้าย

2

กำหนดค่า

Please configure VPS service.

If the template not found as you want. Please contact us to create template for you in a few moment.

VPS-100

10 GB Disk Space
RAM 256 MB 
Bandwidth 100 GB
1 Free IPv4

ราคารวม

0.00 ฿
150.00 ฿
300.00 ฿
550.00 ฿
900.00 ฿
1700.00 ฿
2500.00 ฿

เปลี่ยนภาษา Select language

Select currency